Otvorený list americkému prezidentovi Obamovi

V dňoch 27. februára až 1. marca 2009 sa v New Yorku konal 8. kongres iniciatívy U.S. Basic Income Guarantee Network (USBIG). Z tejto konferencie vzišiel otvorený list americkému prezidentovi Obamovi v nasledovnom znení:

8. kongres iniciatívy U.S. Basic Income Guarantee Network, New York
1. marca 2009

Income Security Institute
PO Box 53050
Washington, DC 20009

Vážený pán prezident Barack Obama,
Naliehavo Vás prosíme, aby ste zvážili zavedenie základného príjmu pre všetkých Američanov ako najúčinnejšieho spôsobu na zastavenie hospodárskeho úpadku a začatia novej éry hospodárskej prosperity pre všetkých.

Tento odvážny krok by poskytol každému Američanovi mesačný príjem dostatočný na jeho základné potreby. Výrazne by stimuloval hospodárstvo, priviedol by zákazníkov firmám bojujúcim o prežitie, obnovil spotrebiteľskú dôveru a poskytol slobodu a dôstojnosť všetkým. A ako napísal reverend Martin Luther King vo svojej knihe Kam kráčame: Chaos alebo spoločenstvo? (1967), „najúčinnejšie riešenie chudoby je odstrániť ju priamo a dnes široko diskutovaným opatrením: zaručeným príjmom.“
Ako naše hospodárstvo stráca každý mesiac viac ako jeden a pol milióna pracovných miest, nachádzajú sa milióny Američanov v priamej finančnej núdzi. Musíme si priznať, že hospodársky systém, od ktorého všetci závisíme, má v sebe zakódované riziká a sklony k silným výkyvom. Dnes je potrebné zabezpečiť základnú úroveň príjmu pre všetkých takým spôsobom, ktorý nezávisí od neustále sa meniacich hospodárskych cyklov.
Úplný základný príjem pre všetkých Američanov by podľa niektorých odhadov predstavoval náklady vo výške približne 1,8 bilióna dolárov. Je možné však začať aj s nižším príjmom, ktorý bude vyžadovať nižšie náklady. Spojené štáty sa v priebehu minulého roka zaviazali financovať množstvo programov na oživenie hospodárstva, ktoré podľa agentúry Bloomberg.com spolu dosahujú sumu približne 9,7 bilióna dolárov. Viac ako 3 bilióny sa už utratili alebo požičali, predovšetkým vo finančnom sektore, a napriek tomu nie je v dohľade koniec recesie, ktorá sa dokonca ešte prehlbuje. Použitie 1,8 bilióna dolárov na to, aby sa príjem, ktorý je taký potrebný, vyplatil priamo americkému obyvateľstvu, je relatívne malá cena za odvrátenie úpadku nášho hospodárstva.
Štát Aljaška má za sebou 26 rokov úspešných skúseností s poskytovaním rovnakej dividendy z ropných príjmov všetkým obyvateľom žijúcim na jeho území rok a viac. To prispelo k tomu, že Aljaška je štát s najväčšou ekonomickou rovnosťou v krajine. Uplatnila sa tu základná myšlienka jedného z intelektuálnych vodcov americkej revolúcie, Thomasa Paina, že každý má právo podieľať sa na bohatstve krajiny. Základný príjem získava podporu v mnohých krajinách po celom svete, ako napríklad v Nemecku, Brazílii, Južnej Afrike, Namíbii, Írsku a Kanade.
Členovia iniciatív U.S. Basic Income Guarantee Network (USBIG) a Basic Income Earth Network (BIEN) sú k dispozícii na stretnutie s vašim ekonomickým tímom, aby prediskutovali túto dôležitú tému. Ďakujeme za Vašu pozornosť.

S pozdravom

Stanley Aronowitz, City University of New York
Karl Widerquist, US Basic Income Guarantee Network
Steven Shafarman, Income Security Institute
Michael Howard, University of Maine
Eduardo Matarazzo Suplicy, Brazilian Senator
Frances Fox Piven, City University of New York
Nicolaus Tideman, Virginia Tech
Jason Burke Murphy, Educators for Social Justice, St. Louis University
Richard K. Caputo, Yeshiva University
Eri Noguchi, Columbia University
Jesse Johnson, Mountain Party of West Virginia
Almaz Zelleke, The New School
Michael Lewis, Hunter College School of Social Work
Harry F. Dahms, University of Tennessee
Doug Cresson, Monmouth University
Eron Lloyd, Henry George Foundation of America
Chandra Pasma, Citizens for Public Justice
Jeffery J. Smith, Geonomics.org
Al Sheahen, writer
Dan O’Sullivan, RiseUpEconomics.org
Buford Farris, retired sociologist
Sean Healy, Cori Justice
Brigid Reynolds, Cori Justice
Alanna Hartzok, Earth Rights
Stephen C. Clark, JaspersBox.com
David London, independent researcher, post-scarcity economics
Fabrizio Patriares, University of Rome, Democratic Party Italy
Reimund Acker, Netzwerk Grundeinkommen, Germany
Dorothee Schulte-Basta, Netzwerk Grundeinkommen, Germany
Print Friendly, PDF & Email