Časté otázky

Ak človek bude pracovať, dostane NZP?

Áno, bez ohľadu na to, či človek pracuje, nepracuje, či zarába málo alebo veľa, má dostať NZP. Ak nebudem pracovať, mám ZP, ak pracujem, tak to, čo zarobím, je navyše k NZP. Dá sa očakávať, že pri zavedení NZP sa zníži cena za hodinu práce v jednotlivých profesiách, resp. inak: Ak mám plat 850€, tak po zavedení NZP by som mal dostať 10000 od štátu ako NZP a 500€ od zamestnávateľa, takže môj celkový príjem sa nezmení, pokiaľ pracujem. Zvýšenie príjmu nie je cieľom NZP, tým je zvýšenie individuálnej istoty a slobody. Zníženie nákladov na moju mzdu z 850€ Sk na 500€ však zníži náklady zamestnávateľa a umožní mu napr. investovanie do rozvoja firmy.

Aká by bola výška NZP?
Je dôležité si uvedomiť, že cieľom zavedenia NZP je zmena v zmýšľaní ľudí a v zmene sociálnej, duševnej klímy v spoločnosti. Nie je cieľom zaviesť technicky lepšie riešenie prerozdeľovania príspevkov či vyplácania rôznych dávok. Zavedením NZP sa má reálne zmeniť vzťah ľudí k práci, zamestnávateľov k zamestnancom a prežívanie slobody či neslobody vzhľadom na svoju životnú situáciu.
Preto je nevyhnutné zaviesť NZP minimálne v takej výške, aby sa pre dostatočne veľkú skupinu ľudí naozaj ich život zmenil. Konkrétna suma v peňaženke iným spôsobom zmení život človeka v Michalovciach a iným v Bratislave, pretože sú rôzne životné náklady. Ak hovoríme, že NZP príjem má zabezpečiť dôstojný život človeka, tak sa tým myslí jednak pokrytie nákladov na fyzickú existenciu v istej základnej miere – nájomné, strava, oblečenie – a jednak určité kultúrne potreby, lebo človek nie je len zviera, ktoré potrebuje len bývať a jesť. Tým kultúrnym nemusí byť koncert v la Scala alebo Depeche Mode za 70€ ale napr. možnosť stretnúť sa s priateľmi, kúpiť si knihu, niečo študovať atď.
A   teraz ku konkrétnej sume. Tá by mala byť výslednicou medzi vyššie popísanými cieľmi a možnosťami ekonomiky. Zo štatistík o životnej úrovni a o vyplácaní sociálnych dávok sa dá určiť, aká suma je pre akú sociálnu skupinu významná, aby to zmenilo jej život. NZP vo výške 280 – 350€ by pre mnoho občanov SR bol významnou zmenou. Skúsme napr. spoločne snívať sumu 270 €. V Nemecku sa uvažuje o hodnote okolo 800€. Určenie konkrétnej výšky NZP pre Slovensko je vecou ekonomických odhadov a múdrej odvahy.

Máme na to?

Toto je dôležitá otázka a definitívnu odpoveď na ňu budeme mať až po zavedení NZP. Existujú, samozrejme, rôzne analýzy z iných krajín. Napr. nemeckí ekonómovia zrátali, že takýto krok je reálny, závisí však na reformách v iných oblastiach. Konkrétne, najviac spojenou otázkou so NZP je daňová reforma, ktorá môže podstatne uľahčiť prijatie NZP – zrušenie dane z príjmu a zavedenie dane zo spotreby (viď články k tejto téme v príslušnej záložke).  Pre Slovensko zatiaľ takáto komplexná štúdia nebola spravená, bolo by potrebné ju vypracovať
Print Friendly, PDF & Email